Skip to main content

Segment firm rodzinnych

 

Firma rodzinna.
Florek Group należy do segmentu firm rodzinnych. Silny fundament, więzy krwi, tradycja,osobisty stosunek do prowadzonej działalności oraz nastawienie na zrównoważony rozwój i długookresowe funkcjonowania to elementy, które czynią nas niedoścignionym wzorem. Dla nas największą satysfakcją jest kontynuowanie działalności poprzednich pokoleń, zaangażowanie i pasja oraz udział w tworzeniu tradycji. Cechą charakterystyczną Florek Group jest działanie w długoterminowej perspektywie, nie tylko w odniesieniu do planowania i realizacji strategii firmy, ale także w inwestycjach czy polityce.